Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
381Nr 94/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia...28.02.2024 - 15:52
381Nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 16:01
382Nr 20/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2024 - 16:01
382Nr 84/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla student28.02.2024 - 15:54
384 MARIOLA PARZONKA28.02.2024 - 12:23
384Nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.28.02.2024 - 12:26
386Nr 131 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym28.02.2024 - 16:19
387Nr 137 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii28.02.2024 - 12:26
388Nr 69/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Sztuki na kadencję 2021-202428.02.2024 - 15:54
391Nr 60/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauki o Żywności na kadencję 2021-202428.02.2024 - 15:55
391Nr 73/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 15:53
391Nr 61/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauk Społecznych na kadencję 2021-202428.02.2024 - 15:55
394Nr 77/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 37/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (ze zm.)28.02.2024 - 15:53
397Nr 171/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.02.2024 - 12:24
397Nr 95 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji złożenia wniosku do Prezydenta Olsztyna o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego28.02.2024 - 15:55
397Nr 124/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniami28.02.2024 - 12:26
398MARCIN KRESIŃSKI28.02.2024 - 12:23
401STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. h. c. Martinowi Kramerowi28.02.2024 - 12:26
403Nr 117/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademi28.02.2024 - 12:26
403Nr 128 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie28.02.2024 - 15:52
405Nr 63/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu obowiązków Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do spraw otwartego dostępu 28.02.2024 - 15:55
405Nr 87/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich28.02.2024 - 15:52
406Nr 107 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2025/2026 laureatów i finalistów olimpiad28.02.2024 - 15:55
406 PATRYK MASŁOWSKI 28.02.2024 - 12:23
407Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka (studia doskonalące)”28.02.2024 - 15:55
410Nr 134/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.) 28.02.2024 - 12:26
413Nr 100/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim28.02.2024 - 12:26
413Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki28.02.2024 - 15:09
415Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii28.02.2024 - 12:29
415Nr 47/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.02.2024 - 15:57

Łącznie 34968606 odwiedzin dla wszystkich podstron.