Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
418Nr 95/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 15:52
421Nr 145/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 12:26
421KATARZYNA ŻARCZYŃSKA28.02.2024 - 16:01
422Nr 101/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Studencki Grant Rektora” – Edycja IV28.02.2024 - 12:26
423UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego28.02.2024 - 13:17
423Nr 112 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczego Klinicznych Nauk Weterynaryjnych”28.02.2024 - 15:55
426Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/202328.02.2024 - 17:22
426Nr 57/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...28.02.2024 - 15:55
426 KIERUNEK EKONOMIA (ocena programowa)28.02.2024 - 13:17
426Umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłat w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego28.02.2024 - 15:52
430Nr 139 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kociborzu28.02.2024 - 12:26
430Zatrudnienie dla studentów (umowa cywilnoprawna) 27.02.2024 - 14:54
432Nr 91/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.28.02.2024 - 15:52
433UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI27.02.2024 - 14:57
434Nr 21/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnej...28.02.2024 - 12:29
436STANISŁAW JÓZEF ADAMSKI28.02.2024 - 12:35
436Nr 70/2021 z dnia 04 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości UWM w Olsztynie28.02.2024 - 15:54
438Nr 51/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”28.02.2024 - 15:57
438Nr 141 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planach rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202128.02.2024 - 12:26
441Nr 207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie28.02.2024 - 12:31
442Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych28.02.2024 - 15:08
442Nr 98/2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)28.02.2024 - 15:52
442Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych28.02.2024 - 16:03
443KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” w latach 2019-202228.02.2024 - 15:51
443KIERUNEK WETERYNARIA (ocena programowa)28.02.2024 - 16:39
443Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego28.02.2024 - 14:43
446Nr 75/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu ACK28.02.2024 - 15:55
446Nr 199/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Fundusz28.02.2024 - 12:23
447Nr 127 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 202028.02.2024 - 15:52
448MATEUSZ SOKÓLSKI28.02.2024 - 15:52

Łącznie 34968810 odwiedzin dla wszystkich podstron.