Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
190Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej02.12.2023 - 17:06
193S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim10.12.2023 - 03:07
197Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 99/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202209.12.2023 - 11:53
199Nr 26/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)28.11.2023 - 21:14
204Nr 168 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym...05.12.2023 - 19:35
211Nr 180/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne08.12.2023 - 06:19
212Nr 138/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.10.12.2023 - 19:30
214Nr 184/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (ze zm.)08.12.2023 - 21:18
218Nr 164 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku wojskoznawstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim05.12.2023 - 21:58
218Nr 170 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w miejscowości Butryny 18B gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym...07.12.2023 - 13:34
219Nr 160 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku biologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.12.2023 - 17:50
221Nr 161 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim05.12.2023 - 03:40
221Nr 162/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka (ze zm.)09.12.2023 - 06:13
221Nr 174/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 194/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse09.12.2023 - 03:55

Łącznie 34649996 odwiedzin dla wszystkich podstron.