Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
1224.10.2007 - 11:35
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
502.10.2012 - 12:07
191007710.01.2019 - 09:07
800Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych15.11.2023 - 08:00
1811Nr 30 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Jakości i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych15.11.2023 - 13:22
980Nr 27 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna15.11.2023 - 14:29
1730Nr 136 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka17.11.2023 - 15:12
1795Nr 46 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200317.11.2023 - 18:56
3658Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych18.11.2023 - 01:16
1516Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności18.11.2023 - 02:10
1753Nr 51 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego Rektora finansowanego ze środków innnych niż dotacja MENiS na działalność dydaktyczną18.11.2023 - 02:46
3230Nr 244 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 1718.11.2023 - 04:21
3395Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn18.11.2023 - 04:26
3284Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku18.11.2023 - 07:05
3250Nr 256 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Yevhena KHARCHENKO18.11.2023 - 08:44
3629Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200718.11.2023 - 11:31

Łącznie 34650013 odwiedzin dla wszystkich podstron.