Nr 605 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 605
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
10.12.2019 07:25
Data aktualizacji:
10.12.2019 07:25
Liczba wyświetleń:
874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument