Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 606
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
 
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie podziału pierwotnego
    subwencji na rok 2020.
2.  Podział pierwotny subwencji, o którym mowa w punkcie 1 został określony w rozdz. II pkt 3 ppkt 1-5
    Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z  dnia 29 listopada roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.  
3.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o których mowa w ust. 1,
    określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
10.12.2019 07:52
Data aktualizacji:
10.12.2019 07:52
Liczba wyświetleń:
851
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zaluchw606.doc37 KB