Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 608
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie
przy ul. Tuwima
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima,
§ 4 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠4
Służebność ustanawia się na czas oznaczony tj. do czasu wydzielenia z przedmiotowej nieruchomości części działki przeznaczonej pod gminną  drogę publiczną czyli do dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
10.12.2019 08:44
Data aktualizacji:
10.12.2019 08:44
Liczba wyświetleń:
787
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument