Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 610
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
 w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz
z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje złożenie, przez Rektora
– prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego Ministrowi Zdrowia, deklaracji w sprawie zapewnienia środków własnych, na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą dotacji z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie zadania a wysokością aktualnie szacowanych nakładów niezbędnych do poniesienia
na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz
z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie przy  ul. Warszawskiej 30” – III etap.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 08:41
Data aktualizacji:
12.12.2019 08:41
Liczba wyświetleń:
833
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument