Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 611
 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok
 
§ 1
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu finansowego,
w tym korektę Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
na 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 08:59
Data aktualizacji:
12.12.2019 08:59
Liczba wyświetleń:
825
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument