Nr 612 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 612
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 25 wrzesnia 2015 r., Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 20 listopada  2015 roku, Uchwałą Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 29 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr 65 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 16 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr 114 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 24 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z 22 września 2017 roku, Uchwałą Nr 407 z dnia 25 stycznia 2019 roku oraz Uchwałą Nr 551 z dnia
25 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKAŁD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zminianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 09:12
Data aktualizacji:
12.12.2019 09:21
Liczba wyświetleń:
1293
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw612.doc39 KB