Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 613
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie podmiotowi zewnętrznemu aktywów trwałych, a mianowicie pomieszczeń o powierzchni 46,8 m2, mieszczących się w budynku Nr 11 przy ul. Warszawskiej 30
w Olsztynie w celu wykonywania przez ten podmiot działalności komercyjnej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 09:24
Data aktualizacji:
12.12.2019 09:24
Liczba wyświetleń:
869
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument