Nr 614 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 614
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza firmę E-ACCOUNTING.PL Sp.
z o.o. w Warszawie, ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 2020.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2019
Data publikacji:
12.12.2019 09:28
Data aktualizacji:
12.12.2019 09:28
Liczba wyświetleń:
833
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument