Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020

 
 
UCHWAŁA Nr 619 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku
  
w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1
 1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie planu rzeczowo-
    finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020.
 
2.  Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 stanowi
    załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu 
REKTOR 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr.hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
01.01.2020 21:09
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:28
Liczba wyświetleń:
1163
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw619.pdf448.54 KB