Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami

 
UCHWAŁA Nr 622 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
ze zmianami
  
Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1
 
Senat uchyla Uchwałę Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zmienioną Uchwałą Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
04.01.2020 09:47
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:25
Liczba wyświetleń:
1172
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw622.pdf41.58 KB