Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego 
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:  
·  tytuł zawodowy lekarza, 
·  specjalizacja z zakresu chirurgii lub w trakcie specjalizacji, 
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, 
·  biegła znajomość języka angielskiego, 
·  umiejętność pracy w zespole, 
·  co najmniej 40 pkt. MNiSW
·  co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF. 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 
2. życiorys, 
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM), 
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
5. kopia prawa wykonywania zawodu, 
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje, 
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, 
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    badawczo-dydaktycznego, 
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), 
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM), 
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
      (bez daty), 
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty). 
 
Informacje: 
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 6 lutego 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 lutego 2020 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
    3205-3300 zł brutto brutto.
  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku,
    poz. 1668 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.01.2020
Data publikacji:
13.01.2020 11:51
Data aktualizacji:
13.01.2020 11:53
Liczba wyświetleń:
916
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument