Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

 
DZIEKAN 
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs 
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać: 
 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa polonistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki współczesnego języka polskiego (lub: opisu gramatycznego współczesnej polszczyzny,
 • potwierdzony udział w realizacji projektów grantowych,
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną.
Wymagane dokumenty: 
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie 
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
     [ link 
3.  Życiorys (CV) 
4.  Kwestionariusz osobowy  [ link 
5.  Odpis dyplomu doktora 
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ link 
8.  Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ] 
9.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ] 
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ link ] 
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ] 

Informacja: 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
  z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-3500 PLN.
 • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,  
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 10 lutego 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
  do 1 marca 2020 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.01.2020
Data publikacji:
13.01.2020 12:04
Data aktualizacji:
14.09.2020 14:18
Liczba wyświetleń:
1980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu na asystenta w IJ.pdf1004.96 KB