Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza  konkurs 
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • udokumentowane co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy w prasie 

Wymagane dokumenty

1.   Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie

2.   Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
link ]

3.   Życiorys (CV)

4.   Kwestionariusz osobowy [ link ]

5.   Odpis dyplomu doktora

6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ 
link ]

8.    Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]

9.    Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]

11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)

12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ] 

 
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
   
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w kwocie 4680 PLN;Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
 • ul. K. Obitza 1,  10-725 Olsztyn, w terminie do 21 lutego 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.01.2020
Data publikacji:
21.01.2020 12:26
Data aktualizacji:
05.03.2020 11:49
Liczba wyświetleń:
1328
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wyniki konkursu na adiunkta w IDKS.pdf1016.38 KB