Konkurs na stanowisko adiunkta-pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta-pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-tytuł zawodowy doktora habilitowanego
-specjalizacja z zakresu kardiologii z umiejętnością hemodynamiki
-kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
-co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
-biegła znajomość języka angielskiego

-umiejętność pracy w zespole

-co najmniej 80 pkt. MNiSW

-co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach IF

-co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor

  -co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę.  

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.     podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.     życiorys,
3.     kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.     kopia prawa wykonywania zawodu,
6.     odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.     informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
9.     oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty),
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta-pracownika badawczo-dydaktycznego zawiera się
  w przedziale: 4680-4700zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.12.2019
Data publikacji:
05.02.2020 14:05
Data aktualizacji:
05.02.2020 14:10
Liczba wyświetleń:
1256
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursuKardiologia i Kardiochirurgia.pdf227.46 KB