Nr 631 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.

 
UCHWAŁA Nr 631
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 2 i 4 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, na wniosek Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały,
wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI,
dr. h. c. mult., czł. rzecz. PAN,
 
profesorowi nauk ekonomicznych,
wybitnemu specjaliście z zakresu rozwoju gospodarczego,
ewolucji oraz transformacji systemów społeczno-ekonomicznych,
instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju,
a także ekonomicznej roli państwa i sektora publicznego;
uznanego eksperta w skali krajowej i międzynarodowej
w zakresie szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich;
kierownikowi Zakładu Integracji Europejskiej
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 
§ 2
Funkcję promotora powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr. hab. Romanowi Kisielowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
07.02.2020 11:23
Data aktualizacji:
25.02.2020 16:41
Liczba wyświetleń:
1092
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw631.pdf60.37 KB