Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.

 
UCHWAŁA Nr 632
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 2 i 5 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, powierza funkcję recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI,
dr. h.c. mult. następującym osobom:
   1)  prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
       Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
   2)  prof. dr hab. Walenty POCZTA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
   3)  prof. dr hab. Marek RATAJCZAK (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
12.02.2020 15:03
Data aktualizacji:
25.02.2020 16:43
Liczba wyświetleń:
1125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw632.pdf50.41 KB