Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI

 
UCHWAŁA Nr 633
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 2 i 4 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI
 
profesorowi nauk medycznych,
cenionemu naukowcowi, dydaktykowi,
organizatorowi nauki i promotorowi kadr,
wybitnemu specjaliście z zakresu nauk medycznych,
w szczególności w zakresie zastosowania nauk podstawowych
w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu
chorób nowotworowych i endokrynnych.
 
§ 2
Funkcję promotora powierza się Kierownikowi Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. Mariuszowi Majewskiemu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
12.02.2020 15:07
Data aktualizacji:
25.02.2020 16:44
Liczba wyświetleń:
992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw633.pdf55.76 KB