Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI

 
UCHWAŁA Nr 634
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI
 
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 2 i 5 Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, na wniosek Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, powierza funkcję
recenzentów do oceny
zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab.
n. med. Maciejowi ZABLOWI następującym osobom:
  1)  prof. dr hab. n. med. Jacek MALEJCZYK (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
  2)  prof. dr hab. n. med. Janusz MORYŚ (Gdański Uniwersytet Medyczny),
  3)  prof. dr hab. n. med. Ryszard WIADERKIEWICZ (Śląski Uniwersytet Medyczny).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
12.02.2020 15:11
Data aktualizacji:
25.02.2020 16:45
Liczba wyświetleń:
997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw634.pdf49.74 KB