Nr 640 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (Filia UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku)

 
UCHWAŁA Nr 640
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (Filia UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku)
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dyrektora Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia
    - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym (Filia UWM w Olsztynie z siedzibą
    w Ełku), stanowiący załączniki 1-3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3.  Dyrektor Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, dostosuje organizację procesu kształcenia
    do wymagań określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 11:40
Data aktualizacji:
26.02.2020 09:47
Liczba wyświetleń:
1324
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw640.doc1.49 MB
Uchw640.pdf50.92 KB