Nr 643 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
 UCHWAŁA Nr 643
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie  ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020
Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku
akademickiego 2020/2021 na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat ustala program studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia
   z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1, 2, 3a i 3b.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021.
3. Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
   o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 12:30
Data aktualizacji:
02.03.2020 10:42
Liczba wyświetleń:
1125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw643.docx140.6 KB
Uchw643.pdf46.97 KB