Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 645
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 562 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie z dnia
20 września 2019 roku w sprawie
ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z Zarządzeniem Nr 7/2020
Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku
akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 562 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, załącznik 3a o
trzymuje brzmienie, jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.  Plan studiów określony załącznikiem, o którym mowa w § 1 obowiązuje od cyklu kształcenia
    2020/2021.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w planie studiów,
   o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 12:45
Data aktualizacji:
27.02.2020 10:29
Liczba wyświetleń:
1008
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw645.doc330 KB
Uchw645.pdf52.6 KB