Nr 649 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zmiany szacowanego kosztu prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM


UCHWAŁA Nr 649
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji zmiany szacowanego kosztu prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 85 z 2020 r.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje zwiększenie szacowanego kosztu prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z kwoty 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych)
do 167 500,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).

§ 2
Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 14:09
Data aktualizacji:
02.03.2020 11:01
Liczba wyświetleń:
1222
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw649.pdf49.27 KB