Wersje strony Nr 649 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zmiany szacowanego kosztu prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.