Nr 651 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 651
Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie uchylenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
18.02.2020 14:58
Data aktualizacji:
18.02.2020 14:58
Liczba wyświetleń:
803
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw651.pdf43.29 KB