Nr 652 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego...

 
UCHWAŁA Nr 652
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią
SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku, Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr 65 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr 114 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku, Uchwałą Nr 407 z dnia 25 stycznia 2019 roku, Uchwałą
Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą 612 z 29 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zmienianej Uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
18.02.2020 15:07
Data aktualizacji:
04.03.2020 15:49
Liczba wyświetleń:
1243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw652.doc38.5 KB
Uchw652.pdf75.67 KB