Nr 654 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020

 
UCHWAŁA Nr 654
Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan finansowy, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020, stanowiące Załączniki
do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2020
Data publikacji:
24.02.2020 12:33
Data aktualizacji:
02.03.2020 11:21
Liczba wyświetleń:
1233
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Uchw654.pdf689.27 KB
Zal2Uchw654.pdf230.97 KB
Uchw654.pdf418.41 KB