Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)

 
UCHWAŁA Nr 656
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)
 
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 17 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:
1)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:
     „4) dr hab. Sławomir AUGUSIEWICZ, prof. UWM,”,
2)     pkt 8 otrzymuje brzmienie:
     „8) dr inż. Agnieszka ŚLIWIŃSKA-JEWSIEWICKA,”,
3)     pkt 9 otrzymuje brzmienie:
     „9) mgr Przemysław ZIELIŃSKI,”,
4)     pkt 10 otrzymuje brzmienie:
     „10) Michał KONIECZNY,”,
5)     pkt 11 otrzymuje brzmienie:
     „11) mgr inż. Natalia MIKOŁAJCZAK.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 09:47
Data aktualizacji:
03.03.2020 11:36
Liczba wyświetleń:
989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw656.pdf58.33 KB