Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020

 
UCHWAŁA Nr 657
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020
 
Na podstawie § 12 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie w roku akademickim 2019/2020 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 20 marca 2020 r.,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 09:58
Data aktualizacji:
03.03.2020 11:37
Liczba wyświetleń:
993
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw657.pdf41.09 KB