Nr 658 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi SZMYTOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

 
UCHWAŁA Nr 658
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi SZMYTOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.)
w związku z art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 617 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie popiera wniosek w sprawie nadania dr. hab. Andrzejowi Tadeuszowi Szmytowi tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 10:03
Data aktualizacji:
03.03.2020 11:38
Liczba wyświetleń:
965
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw658.pdf46.56 KB