Nr 659 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 
UCHWAŁA Nr 659
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wnioski
o przyznanie odznaczeń państwowych następującym osobom:
1)  Srebrny Krzyż Zasługi:
    a)  dr hab.inż. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM,
    b)  dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,
    c)  dr hab. n. med. Agnieszka OWCZARCZYK-SACZONEK, prof. UWM,
    d)  dr hab. Nina SMOLIŃSKA, prof. UWM;
2)  Brązowy Krzyż Zasługi:
    a)  dr inż. Marek OGRYZEK;
3)  Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
    a)  dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM,
    b)  dr inż. Anna GOŹDZIEJEWSKA,
    c)  prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
    d)  Grażyna KURZĘPA,
    e)  mgr inż. Joanna MAŃKOWSKA,
    f)   mgr Izabela MOSZCZYŃSKA,
    g)  dr Jolanta PAPROCKA,
    h)  dr Zbigniew PAPRZYCKI,
     i)  mgr Marianna SUPADY;
4)  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
    a)  dr Joanna BENTKOWSKA-HLEBOWICZ,
    b)  dr hab. Piotr GOMUŁKA, prof. UWM,
    c)  mgr inż. Katarzyna HUMIŃSKA,
    d)  prof. dr hab. inż. Anna IWANIAK,
    e)  dr Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ,
    f)   dr hab. inż. Zdzisław KALINIEWICZ, prof. UWM,
    g)  dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA, prof. UWM.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wniosków
o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 10:14
Data aktualizacji:
03.03.2020 11:45
Liczba wyświetleń:
1503
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw659.pdf66.24 KB