Nr 660 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 
UCHWAŁA Nr 660
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:
  1) dr hab. Adam BIERANOWSKI, prof. UWM,
  2) mgr Maria BULIŃSKA,
  3) dr hab. inż. Marzena DANOWSKA-OZIEWICZ, prof. UWM,
  4) prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI,
  5) prof. dr hab. inż. Zbigniew JAWORSKI,
  6) prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
  7) dr Małgorzata KOWALIK-OLUBIŃSKA,
  8) prof. dr hab. Artur MILIAN,
  9) dr hab. inż. Jerzy NAPIÓRKOWSKI, prof. UWM,
10)  prof. dr hab. n. med. Waldemar PLACEK,
11)  prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ,
12)  dr inż. Jacek ZABIELSKI.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji Narodowej wniosków o przyznanie odznak resortowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 12:15
Data aktualizacji:
03.03.2020 12:15
Liczba wyświetleń:
796
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw660.pdf57.95 KB