Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”

 
UCHWAŁA Nr 661
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wniosek
o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom:
  1)   dr inż. Iwona CHWASTOWSKA-SIWIECKA,
  2)   prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI,
  3)   dr hab. Władysław SZEMPLIŃSKI, prof. UWM.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom,
o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
03.03.2020 14:11
Data aktualizacji:
03.03.2020 14:12
Liczba wyświetleń:
784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw661.pdf49.66 KB