Nr 664 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności

 
UCHWAŁA Nr 664
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
 
Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z § 5
st. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 182), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Stanisławowi Zbigniewowi CZACHOROWSKIEMU, prof. UWM za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
04.03.2020 16:27
Data aktualizacji:
04.03.2020 16:28
Liczba wyświetleń:
853
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw664.pdf46.15 KB