Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.

 
UCHWAŁA Nr 665
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu
w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1-3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu w postępowaniu
o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej, wprowadza się następujące zmiany: w miejsce prof. dr. hab. Jana Brzozowskiego powołuje się prof. dr hab. Wierę Sądej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
05.03.2020 12:00
Data aktualizacji:
05.03.2020 12:04
Liczba wyświetleń:
907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw665.pdf50.69 KB