Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

 

WYDZIAŁ

Uprawnienia do nadawania stopnia

doktora

doktora habilitowanego

dziedzina

dyscyplina

dziedzina

dyscyplina

Bioinżynierii Zwierząt

Nauki rolnicze

zootechnika

Nauki rolnicze

zootechnika

Biologii
i Biotechnologii

Nauki biologiczne

biotechnologia

   

biologia

Nauki biologiczne

biologia

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa

nauki techniczne

geodezja i kartografia

nauki techniczne

geodezja i kartografia

Humanistyczny

nauki humanistyczne

filozofia

nauki humanistyczne

historia

historia

językoznawstwo

językoznawstwo

literaturoznawstwo

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

nauki rolnicze

agronomia

nauki rolnicze

agronomia

ochrona
i kształtowanie środowiska

ochrona
i kształtowanie środowiska

Medycyny Weterynaryjnej

nauki weterynaryjne

weterynaria

nauki weterynaryjne

weterynaria

Nauki
o Żywności

nauki rolnicze

technologia żywności  i żywienia

nauki rolnicze

technologia żywności i żywienia

Nauk
o Środowisku

nauki techniczne

inżynieria środowiskowa

 

 

Nauki rolnicze

rybactwo

nauki rolnicze

rybactwo

 Nauk Społecznych

nauki społeczne

pedagogika

nauki społeczne

pedagogika

nauki społeczne

nauki o polityce

Nauk Technicznych

nauki rolnicze

inżynieria rolnicza

nauki rolnicze

inżynieria   rolnicza

nauki techniczne

budowa
i eksploatacja maszyn

Teologii

nauki teologiczne

teologia

nauki teologiczne

teologia

Matematyki
i Informatyki

nauki matematyczne

matematyka

 

 

Nauk Ekonomicznych

nauki ekonomiczne

ekonomia

nauki ekonomiczne

 ekonomia

Prawa
i Administracji

nauki prawne

prawo

nauki prawne

 prawo

Sztuki

sztuki muzyczne

dyrygentura

 

 

Wydział Lekarski

nauki medyczne

medycyna

 nauki medyczne

 medycyna

 

Doktoryzowanie: 16 wydziałów w 12 dziedzinach i w 24 dyscyplinach;

Habilitowanie: 14 wydziałów w 10 dziedzinach i w 16 dyscyplinach.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2008
Data publikacji:
05.03.2008 14:17
Data aktualizacji:
13.02.2019 12:51
Liczba wyświetleń:
16016
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument