Nr 674 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się ...

 
UCHWAŁA Nr 674
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających
się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.)
 
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85.),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450) oraz Uchwałą Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim, na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca
2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.),
w § 1, w pkt. 41, litera a otrzymuje brzmienie:
„a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
     – do dyscyplin:
językoznawstwo (56%), pedagogika (24%), psychologia (10%),
     nauki medyczne (10%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2020
Data publikacji:
06.03.2020 12:22
Data aktualizacji:
16.03.2020 08:55
Liczba wyświetleń:
1262
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw674.pdf68.67 KB