Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał

 
 
UCHWAŁA Nr 676 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał 
 
Działając na podstawie § 1 ust. 1 i 4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami), uchwala się,
co następuje: 
 
§ 1 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie akceptuje  odbywanie swoich posiedzeń
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość
i przyjmowanie uchwał.
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 12:19
Data aktualizacji:
08.04.2020 12:19
Liczba wyświetleń:
760
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw676.pdf40.21 KB