Nr 677 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 
 
UCHWAŁA Nr 677 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 
 
Działając na podstawie § 16 ust. 1 załącznika Nr 3 „Ordynacja wyborcza" do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza terminarz wyborczy dotyczący wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
1.  Traci moc Uchwała Nr 655 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru
    Rektora Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor  
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 12:30
Data aktualizacji:
08.04.2020 12:39
Liczba wyświetleń:
1036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw677.pdf220.24 KB
Zal1Uchw677.doc43 KB
Zal2Uchw677.doc49 KB