Nr 678 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda"

 
UCHWAŁA Nr 678 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda" 
 
Na podstawie § 18 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po rozpatrzeniu protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM
w Olsztynie „Prawda”:
 
   1)  w zakresie punktu 2 protestu – PROTEST ODRZUCA - na podstawie § 2 ust. 15 i 16 Uchwały
       Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
       w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami),
   2)  w zakresie punktu 3 protestu – PROTEST ODRZUCA - na podstawie § 18 ust. 2 Załącznika nr 3
       „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 12:54
Data aktualizacji:
08.04.2020 12:55
Liczba wyświetleń:
911
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw678.pdf53.86 KB