Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 
UCHWAŁA Nr 680 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM
jako kandydata na Rektora Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję 2020-2024 
 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Ordynacji Wyborczej,
stanowiącej załącznik Nr 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z późn. zm.)
, uchwala się, co następuje:
  
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje
dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024. 
 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
  
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 13:05
Data aktualizacji:
08.04.2020 13:07
Liczba wyświetleń:
790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw680.pdf43.95 KB