Nr 681 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

UCHWAŁA Nr 681 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), w związku z Zarządzeniem
Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia
od roku akademickiego 2020/2021 oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450),  na wniosek Dziekana Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1 
1.  Senat ustala program studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich
    z 10. i 12. semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
    załączniki 1-2 oraz 3a, 3b i 3c.
 
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021. 
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
  
Przewodniczący Senatu 
Rektor  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 13:28
Data aktualizacji:
08.04.2020 13:30
Liczba wyświetleń:
1097
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw681.pdf51.89 KB
Zalchw681.docx415.56 KB