Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

UCHWAŁA Nr 682 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), w związku z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii (Dz.U. z 2019 r. poz. 1364), na wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1 
1.  Senat ustala program studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych
    magisterskich z 11-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim,
    stanowiący załączniki 1-3.
 
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021. 
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 13:35
Data aktualizacji:
25.05.2020 10:00
Liczba wyświetleń:
1956
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw682.docx305.55 KB