Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

UCHWAŁA Nr 684 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.), w związku z Zarządzeniem
Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia
od roku akademickiego 2020/2021, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1 
1.  Senat ustala program studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia
    z 4-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
załączniki 1-2
    oraz 3a – 3ł
.
 
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2020/2021. 
3.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1. 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 13:48
Data aktualizacji:
10.02.2021 15:13
Liczba wyświetleń:
1213
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw684.pdf44.71 KB
ZalUchw684.pdf3.61 MB