Nr 685 z dnia 7 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających...

UCHWAŁA Nr 685 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych
w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.)
 
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450) oraz Uchwałą Nr 681 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku teologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim,
na wniosek Dziekana Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje: 
 
§ 1 
W Uchwale Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca
2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.),
w § 1 pkt 66 otrzymuje brzmienie:
 
„66) kierunek teologia prowadzony na poziomie studiów jednolitych  magisterskich
 10-semestralnych i 12-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
  nauki teologiczne (90%), pedagogika (7%), psychologia (3%) dyscyp
lina wiodąca:
  nauki teologiczne,”.
 
 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Senatu 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2020
Data publikacji:
08.04.2020 13:53
Data aktualizacji:
08.04.2020 13:54
Liczba wyświetleń:
1129
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw685.pdf61.16 KB