Nr 686 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024

 
UCHWAŁA Nr 686
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie § 16 ust. 1 załącznika Nr 3 „Ordynacja wyborcza" do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza terminarz wyborczy dotyczący wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1.   Traci moc Uchwała Nr 677 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    7 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024.
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
28.04.2020 09:56
Data aktualizacji:
28.04.2020 10:17
Liczba wyświetleń:
1043
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw686 - kalendarium wyborcze.pdf153.04 KB
Uchw686.pdf111.44 KB