Nr 687 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Krystynie ŻUK-GOŁASZEWSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

UCHWAŁA Nr 687

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Krystynie ŻUK-GOŁASZEWSKIEJ tytułu profesora
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.)
w związku z art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz § 1 ust. 1
i 2 Uchwały Nr 617 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada
2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie popiera wniosku w sprawie nadania
dr hab. Krystynie Żuk-Gołaszewskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2020
Data publikacji:
28.04.2020 11:07
Data aktualizacji:
28.04.2020 11:07
Liczba wyświetleń:
826
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw687.pdf48.46 KB